Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

18:23 01 Oct 2017 03:30 PM
Florentia Rugby

Florentia Rugby

Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

19:13 01 Oct 2017 03:30 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

13:16 01 Oct 2017 03:30 PM
Rugby Rieti

Rugby Rieti

Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

23:7 01 Oct 2017 03:30 PM
Amatori Parma

Amatori Parma

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

37:32 01 Oct 2017 03:30 PM
Romagna RFC

Romagna RFC

Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

14:19 01 Oct 2017 03:30 PM
Livorno Rugby

Livorno Rugby

Rugby Rieti

Rugby Rieti

30:34 08 Oct 2017 03:00 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Amatori Parma

Amatori Parma

41:14 08 Oct 2017 03:30 PM
Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Florentia Rugby

Florentia Rugby

41:22 08 Oct 2017 03:30 PM
Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

101:5 08 Oct 2017 03:30 PM
Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

Livorno Rugby

Livorno Rugby

8:20 08 Oct 2017 03:30 PM
Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

Romagna RFC

Romagna RFC

39:32 08 Oct 2017 03:30 PM
Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

20:24 15 Oct 2017 03:30 PM
Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

39:17 15 Oct 2017 03:30 PM
Romagna RFC

Romagna RFC

Florentia Rugby

Florentia Rugby

17:26 15 Oct 2017 03:30 PM
Livorno Rugby

Livorno Rugby

Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

17:24 15 Oct 2017 03:30 PM
Amatori Parma

Amatori Parma

Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

16:15 15 Oct 2017 03:30 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Rugby Rieti

Rugby Rieti

56:22 15 Oct 2017 03:31 PM
Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Rugby Rieti

Rugby Rieti

6:8 22 Oct 2017 03:30 PM
Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

43:8 22 Oct 2017 03:30 PM
Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Livorno Rugby

Livorno Rugby

29:27 22 Oct 2017 03:30 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Amatori Parma

Amatori Parma

30:11 22 Oct 2017 03:30 PM
Florentia Rugby

Florentia Rugby

Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

23:10 22 Oct 2017 03:30 PM
Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

Romagna RFC

Romagna RFC

13:15 22 Oct 2017 03:30 PM
Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

Livorno Rugby

Livorno Rugby

17:15 29 Oct 2017 02:30 PM
Amatori Parma

Amatori Parma

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

25:27 29 Oct 2017 02:30 PM
Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

24:22 29 Oct 2017 02:30 PM
Romagna RFC

Romagna RFC

Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

50:6 29 Oct 2017 02:30 PM
Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

Florentia Rugby

Florentia Rugby

24:26 29 Oct 2017 02:30 PM
Rugby Rieti

Rugby Rieti

Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

17:57 29 Oct 2017 02:30 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

37:12 05 Nov 2017 12:30 PM
Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Rugby Rieti

Rugby Rieti

12:34 05 Nov 2017 02:30 PM
Livorno Rugby

Livorno Rugby

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

7:6 05 Nov 2017 02:30 PM
Amatori Parma

Amatori Parma

Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

10:36 05 Nov 2017 02:30 PM
Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

Romagna RFC

Romagna RFC

32:20 05 Nov 2017 02:30 PM
Florentia Rugby

Florentia Rugby

Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

20:10 05 Nov 2017 02:30 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Amatori Parma

Amatori Parma

37:15 03 Dec 2017 02:30 PM
Rugby Rieti

Rugby Rieti

Livorno Rugby

Livorno Rugby

27:23 03 Dec 2017 02:30 PM
Romagna RFC

Romagna RFC

Florentia Rugby

Florentia Rugby

18:34 03 Dec 2017 02:30 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

32:40 03 Dec 2017 02:30 PM
Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

23:15 03 Dec 2017 02:30 PM
Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

39:20 03 Dec 2017 02:30 PM
Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

19:17 10 Dec 2017 02:30 PM
Rugby Rieti

Rugby Rieti

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

19:21 10 Dec 2017 02:30 PM
Livorno Rugby

Livorno Rugby

Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

19:38 10 Dec 2017 02:30 PM
Amatori Parma

Amatori Parma

Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

13:21 10 Dec 2017 02:30 PM
Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

13:0 10 Dec 2017 02:30 PM
Florentia Rugby

Florentia Rugby

Romagna RFC

Romagna RFC

31:8 10 Dec 2017 02:30 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Amatori Parma

Amatori Parma

36:28 17 Dec 2017 02:30 PM
Romagna RFC

Romagna RFC

Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

38:20 17 Dec 2017 02:30 PM
Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Rugby Rieti

Rugby Rieti

10:13 17 Dec 2017 02:30 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Livorno Rugby

Livorno Rugby

33:7 17 Dec 2017 02:30 PM
Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

Florentia Rugby

Florentia Rugby

19:29 17 Dec 2017 02:30 PM
Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

56:26 17 Dec 2017 02:30 PM
Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

29:21 14 Jan 2018 12:00 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

24:14 14 Jan 2018 02:30 PM
Florentia Rugby

Florentia Rugby

Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

0:20 14 Jan 2018 02:30 PM
Amatori Parma

Amatori Parma

Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

16:28 14 Jan 2018 02:30 PM
Livorno Rugby

Livorno Rugby

Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

19:14 14 Jan 2018 02:30 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Romagna RFC

Romagna RFC

18:25 14 Jan 2018 02:30 PM
Rugby Rieti

Rugby Rieti

Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

17:27 21 Jan 2018 02:30 PM
Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

Florentia Rugby

Florentia Rugby

48:3 21 Jan 2018 02:30 PM
Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

Rugby Rieti

Rugby Rieti

10:19 21 Jan 2018 02:30 PM
Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

7:25 21 Jan 2018 02:30 PM
Romagna RFC

Romagna RFC

Livorno Rugby

Livorno Rugby

21:20 21 Jan 2018 02:30 PM
Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Amatori Parma

Amatori Parma

5:28 21 Jan 2018 02:30 PM
Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

Romagna RFC

Romagna RFC

29:8 28 Jan 2018 02:30 PM
Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Florentia Rugby

Florentia Rugby

24:18 28 Jan 2018 02:30 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

24:9 28 Jan 2018 02:30 PM
Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

Rugby Rieti

Rugby Rieti

32:18 28 Jan 2018 02:30 PM
Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

Amatori Parma

Amatori Parma

19:25 28 Jan 2018 02:30 PM
Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

Livorno Rugby

Livorno Rugby

17:22 28 Jan 2018 02:30 PM
Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

27:5 18 Feb 2018 02:30 PM
Rugby Rieti

Rugby Rieti

Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

18:19 18 Feb 2018 02:30 PM
Florentia Rugby

Florentia Rugby

Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

0:24 18 Feb 2018 02:30 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

15:7 18 Feb 2018 02:30 PM
Livorno Rugby

Livorno Rugby

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

16:14 18 Feb 2018 02:30 PM
Amatori Parma

Amatori Parma

Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

17:12 18 Feb 2018 02:30 PM
Romagna RFC

Romagna RFC

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

28:6 04 Mar 2018 02:30 PM
Rugby Rieti

Rugby Rieti

Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

58:10 04 Mar 2018 02:30 PM
Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

Amatori Parma

Amatori Parma

22:18 04 Mar 2018 02:30 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Livorno Rugby

Livorno Rugby

20:6 04 Mar 2018 02:30 PM
Florentia Rugby

Florentia Rugby

Romagna RFC

Romagna RFC

25:16 04 Mar 2018 02:30 PM
Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

20:21 04 Mar 2018 02:30 PM
Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

5:31 18 Mar 2018 02:30 PM
Livorno Rugby

Livorno Rugby

Florentia Rugby

Florentia Rugby

26:10 18 Mar 2018 02:30 PM
Amatori Parma

Amatori Parma

Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

0:9 18 Mar 2018 02:30 PM
Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

3:14 18 Mar 2018 02:30 PM
Romagna RFC

Romagna RFC

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

24:45 18 Mar 2018 02:30 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

79:3 18 Mar 2018 02:30 PM
Rugby Rieti

Rugby Rieti

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

33:40 25 Mar 2018 02:00 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Rugby Rieti

Rugby Rieti

29:20 25 Mar 2018 03:30 PM
Florentia Rugby

Florentia Rugby

Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

7:45 25 Mar 2018 03:30 PM
Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

Romagna RFC

Romagna RFC

6:18 25 Mar 2018 03:30 PM
Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

28:12 25 Mar 2018 03:30 PM
Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Amatori Parma

Amatori Parma

5:20 25 Mar 2018 03:30 PM
Livorno Rugby

Livorno Rugby

Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

13:52 08 Apr 2018 03:30 PM
Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

Florentia Rugby

Florentia Rugby

19:14 08 Apr 2018 03:30 PM
Romagna RFC

Romagna RFC

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

24:21 08 Apr 2018 03:30 PM
Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

72:0 08 Apr 2018 03:30 PM
Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

Livorno Rugby

Livorno Rugby

59:12 08 Apr 2018 03:30 PM
Rugby Rieti

Rugby Rieti

Amatori Parma

Amatori Parma

7:22 08 Apr 2018 03:30 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

24:28 15 Apr 2018 03:30 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

35:15 15 Apr 2018 03:30 PM
Florentia Rugby

Florentia Rugby

Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

18:29 15 Apr 2018 03:30 PM
Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

35:26 15 Apr 2018 03:30 PM
Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

Romagna RFC

Romagna RFC

23:5 15 Apr 2018 03:30 PM
Livorno Rugby

Livorno Rugby

Rugby Rieti

Rugby Rieti

3:29 15 Apr 2018 03:30 PM
Amatori Parma

Amatori Parma

Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

22:30 22 Apr 2018 03:30 PM
Romagna RFC

Romagna RFC

Florentia Rugby

Florentia Rugby

45:0 22 Apr 2018 03:30 PM
Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

22:15 22 Apr 2018 03:30 PM
Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

Amatori Parma

Amatori Parma

68:29 22 Apr 2018 03:30 PM
Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

Livorno Rugby

Livorno Rugby

20:15 22 Apr 2018 03:30 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Rugby Rieti

Rugby Rieti

14:68 22 Apr 2018 03:30 PM
Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

14:24 29 Apr 2018 03:30 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

35:15 29 Apr 2018 03:30 PM
Florentia Rugby

Florentia Rugby

Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

33:26 29 Apr 2018 03:30 PM
Livorno Rugby

Livorno Rugby

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

99:7 29 Apr 2018 03:30 PM
Rugby Rieti

Rugby Rieti

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

20:30 29 Apr 2018 03:30 PM
Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

Romagna RFC

Romagna RFC

27:0 29 Apr 2018 03:30 PM
Amatori Parma

Amatori Parma

Amatori Parma

Amatori Parma

42:15 05 May 2018 06:00 PM
Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

49:24 06 May 2018 03:30 PM
Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Florentia Rugby

Florentia Rugby

18:18 06 May 2018 03:30 PM
Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

Livorno Rugby

Livorno Rugby

84:0 06 May 2018 03:30 PM
Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

19:31 06 May 2018 03:30 PM
Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

Rugby Rieti

Rugby Rieti

0:64 06 May 2018 03:30 PM
Romagna RFC

Romagna RFC

Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

41:27 13 May 2018 03:30 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Vasari Rugby Arezzo

Vasari Rugby Arezzo

12:38 13 May 2018 03:30 PM
Florentia Rugby

Florentia Rugby

Rugby Parma 1931

Rugby Parma 1931

20:0 13 May 2018 03:30 PM
Rugby Rieti

Rugby Rieti

Romagna RFC

Romagna RFC

29:22 13 May 2018 03:30 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Civitavecchia Rugby Centumcellae

Civitavecchia Rugby Centumcellae

28:27 13 May 2018 03:30 PM
Livorno Rugby

Livorno Rugby

Rugby Club I Medicei

Rugby Club I Medicei

69:21 13 May 2018 03:30 PM
Amatori Parma

Amatori Parma

Highlanders Formigine

Highlanders Formigine

43:19 14 Oct 2017 02:30 PM
Giallo Dozza Bologna

Giallo Dozza Bologna

Rugby Noceto

Rugby Noceto

21:12 15 Oct 2017 03:30 PM
Rugby Guastalla

Rugby Guastalla

Rimini Rugby

Rimini Rugby

0:0 15 Oct 2017 03:30 PM
Reno Rugby Bologna

Reno Rugby Bologna

Rugby Carpi

Rugby Carpi

9-32 15 Oct 2017 04:30 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Rugby Guastalla

Rugby Guastalla

53:7 22 Oct 2017 03:00 PM
Giallo Dozza Bologna

Giallo Dozza Bologna

Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

0:20 22 Oct 2017 03:30 PM
Rugby Noceto

Rugby Noceto

Reno Rugby Bologna

Reno Rugby Bologna

21:12 22 Oct 2017 03:30 PM
Rugby Carpi

Rugby Carpi

Highlanders Formigine

Highlanders Formigine

50:7 22 Oct 2017 03:30 PM
Rimini Rugby

Rimini Rugby

Giallo Dozza Bologna

Giallo Dozza Bologna

7:37 28 Oct 2017 02:00 PM
Rugby Carpi

Rugby Carpi

Rugby Guastalla

Rugby Guastalla

53:0 29 Oct 2017 02:30 PM
Reno Rugby Bologna

Reno Rugby Bologna

Rugby Noceto

Rugby Noceto

17:0 29 Oct 2017 02:30 PM
Rimini Rugby

Rimini Rugby

Highlanders Formigine

Highlanders Formigine

22:17 29 Oct 2017 02:30 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Rugby Guastalla

Rugby Guastalla

77:0 05 Nov 2017 02:30 PM
Rimini Rugby

Rimini Rugby

Reno Rugby Bologna

Reno Rugby Bologna

17:33 05 Nov 2017 02:30 PM
Rugby Noceto

Rugby Noceto

Rugby Carpi

Rugby Carpi

7:28 05 Nov 2017 02:30 PM
Highlanders Formigine

Highlanders Formigine

Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

27:17 05 Nov 2017 02:30 PM
Giallo Dozza Bologna

Giallo Dozza Bologna

Rugby Noceto

Rugby Noceto

18:36 03 Dec 2017 02:30 PM
Highlanders Formigine

Highlanders Formigine

Rugby Carpi

Rugby Carpi

10:47 03 Dec 2017 02:30 PM
Rugby Guastalla

Rugby Guastalla

Rimini Rugby

Rimini Rugby

22:21 03 Dec 2017 02:30 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Giallo Dozza Bologna

Giallo Dozza Bologna

29:5 03 Dec 2017 02:30 PM
Reno Rugby Bologna

Reno Rugby Bologna

Giallo Dozza Bologna

Giallo Dozza Bologna

22:40 16 Dec 2017 04:00 PM
Rimini Rugby

Rimini Rugby

Rugby Guastalla

Rugby Guastalla

33:15 17 Dec 2017 02:30 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Rugby Noceto

Rugby Noceto

21:12 17 Dec 2017 02:30 PM
Rugby Carpi

Rugby Carpi

Rugby Noceto

Rugby Noceto

22:14 13 Jan 2018 04:00 PM
Giallo Dozza Bologna

Giallo Dozza Bologna

Rugby Guastalla

Rugby Guastalla

33:0 14 Jan 2018 02:30 PM
Highlanders Formigine

Highlanders Formigine

Rugby Carpi

Rugby Carpi

22:13 14 Jan 2018 02:30 PM
Rimini Rugby

Rimini Rugby

Highlanders Formigine

Highlanders Formigine

43:0 27 Jan 2018 04:30 PM
Giallo Dozza Bologna

Giallo Dozza Bologna

Rugby Guastalla

Rugby Guastalla

34:14 28 Jan 2018 02:30 PM
Rugby Noceto

Rugby Noceto

Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

12:34 28 Jan 2018 02:30 PM
Rugby Carpi

Rugby Carpi

Rugby Noceto

Rugby Noceto

11:34 11 Feb 2018 04:30 PM
Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

Giallo Dozza Bologna

Giallo Dozza Bologna

24:55 17 Feb 2018 04:00 PM
Rugby Guastalla

Rugby Guastalla

Rimini Rugby

Rimini Rugby

7:15 18 Feb 2018 02:30 PM
Highlanders Formigine

Highlanders Formigine

Rugby Carpi

Rugby Carpi

17:21 03 Mar 2018 04:00 PM
Giallo Dozza Bologna

Giallo Dozza Bologna

Rugby Carpi

Rugby Carpi

5:34 04 Mar 2018 02:00 PM
Rugby Noceto

Rugby Noceto

Highlanders Formigine

Highlanders Formigine

31:7 18 Mar 2018 02:00 PM
Rugby Carpi

Rugby Carpi

Rimini Rugby

Rimini Rugby

6:47 18 Mar 2018 02:30 PM
Rugby Guastalla

Rugby Guastalla

Rugby Guastalla

Rugby Guastalla

52:7 25 Mar 2018 03:00 PM
Rugby Carpi

Rugby Carpi

Giacobazzi Modena 1965

Giacobazzi Modena 1965

41:15 25 Mar 2018 03:00 PM
Rimini Rugby

Rimini Rugby

Pesaro Rugby

Pesaro Rugby

23:7 01 Oct 2017 03:30 PM
Amatori Parma

Amatori Parma

Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

22:25 15 Oct 2017 01:30 PM
Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

31:26 15 Oct 2017 01:30 PM
Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

10:26 15 Oct 2017 01:30 PM
Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

40:18 15 Oct 2017 01:30 PM

Costa Toscana U18

Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

20:0 15 Oct 2017 01:30 PM
Granducato Rugby

Granducato Rugby

Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

25:12 22 Oct 2017 12:00 AM
Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

Granducato Rugby

Granducato Rugby

24:3 22 Oct 2017 12:00 AM
Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

15:43 22 Oct 2017 12:00 AM
Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

Costa Toscana U18

45:24 22 Oct 2017 12:00 AM
Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

10:41 22 Oct 2017 12:00 AM
Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

39:12 29 Oct 2017 12:00 AM
Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

14:3 29 Oct 2017 12:00 AM
Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

18:34 29 Oct 2017 12:00 AM
Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

Costa Toscana U18

20:15 29 Oct 2017 12:00 AM
Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

Granducato Rugby

Granducato Rugby

59:14 29 Oct 2017 12:00 AM
Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

10:40 05 Nov 2017 12:30 PM
Granducato Rugby

Granducato Rugby

Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

36:3 05 Nov 2017 12:30 PM

Costa Toscana U18

Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

15:5 05 Nov 2017 12:30 PM
Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

25:17 05 Nov 2017 12:30 PM
Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

28:29 05 Nov 2017 12:30 PM
Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

29:25 12 Nov 2017 12:30 PM
Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

Costa Toscana U18

38:19 12 Nov 2017 12:30 PM
Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

0:43 12 Nov 2017 12:30 PM
Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

Granducato Rugby

Granducato Rugby

12:13 12 Nov 2017 12:30 PM
Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

7:7 12 Nov 2017 12:30 PM
Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

38:41 19 Nov 2017 12:00 PM

Costa Toscana U18

Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

28:5 19 Nov 2017 12:00 PM
Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

31:15 19 Nov 2017 12:00 PM
Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

Granducato Rugby

Granducato Rugby

53:15 19 Nov 2017 12:00 PM
Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

36:24 19 Nov 2017 12:00 PM
Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

24:41 03 Dec 2017 12:00 PM
Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

29:5 03 Dec 2017 12:00 PM
Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

Granducato Rugby

Granducato Rugby

54:12 03 Dec 2017 12:00 PM
Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

22:12 03 Dec 2017 12:00 PM
Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

Costa Toscana U18

12:24 03 Dec 2017 12:00 PM
Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

7:17 10 Dec 2017 12:00 PM
Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

22:27 10 Dec 2017 12:00 PM
Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

52:5 10 Dec 2017 12:00 PM

Costa Toscana U18

Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

14:26 10 Dec 2017 12:00 PM
Granducato Rugby

Granducato Rugby

Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

26:26 10 Dec 2017 12:00 PM
Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

52:5 17 Dec 2017 12:00 PM
Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

Costa Toscana U18

8:34 17 Dec 2017 12:00 PM
Granducato Rugby

Granducato Rugby

Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

28:27 17 Dec 2017 12:00 PM
Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

7:5 17 Dec 2017 12:00 PM
Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

31:0 17 Dec 2017 12:00 PM
Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

24:7 14 Jan 2018 12:00 PM
Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

17:16 14 Jan 2018 12:00 PM
Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

45:5 14 Jan 2018 12:00 PM
Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

Costa Toscana U18

25:12 14 Jan 2018 12:00 PM
Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

Granducato Rugby

Granducato Rugby

31:10 14 Jan 2018 12:00 PM
Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

77:7 21 Jan 2018 12:00 PM
Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

3:31 21 Jan 2018 12:00 PM
Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

10:36 21 Jan 2018 12:00 PM
Granducato Rugby

Granducato Rugby

Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

0:24 21 Jan 2018 12:00 PM

Costa Toscana U18

Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

21:14 21 Jan 2018 12:00 PM
Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

6:24 28 Jan 2018 12:00 PM
Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

29:22 28 Jan 2018 12:00 PM
Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

19:28 28 Jan 2018 12:00 PM

Costa Toscana U18

Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

7:36 28 Jan 2018 12:00 PM
Granducato Rugby

Granducato Rugby

Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

7:14 28 Jan 2018 12:00 PM
Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

10:14 11 Feb 2018 12:00 PM
Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

Granducato Rugby

Granducato Rugby

28:0 11 Feb 2018 01:00 PM
Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

Costa Toscana U18

8:53 11 Feb 2018 01:00 PM
Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

17:20 11 Feb 2018 01:00 PM
Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

7:22 11 Feb 2018 01:00 PM
Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

3:7 18 Feb 2018 01:00 PM
Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

31:5 18 Feb 2018 01:00 PM

Costa Toscana U18

Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

27:7 18 Feb 2018 01:00 PM
Granducato Rugby

Granducato Rugby

Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

26:5 18 Feb 2018 01:00 PM
Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

Costa Toscana U18

12:10 04 Mar 2018 12:00 PM
Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

14:10 04 Mar 2018 12:00 PM
Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

8:37 04 Mar 2018 12:00 PM
Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

20:15 04 Mar 2018 12:00 PM
Granducato Rugby

Granducato Rugby

Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

12:7 04 Mar 2018 12:00 PM
Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

Rugby Reggio U18

Rugby Reggio U18

29:10 24 Mar 2018 05:00 PM
Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

Cus Perugia U18

Cus Perugia U18

18:10 25 Mar 2018 12:00 PM
Florentia Rugby U18

Florentia Rugby U18

Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

12:26 25 Mar 2018 12:00 PM
Granducato Rugby

Granducato Rugby

Cavalieri Prato Sesto U18

Cavalieri Prato Sesto U18

36:5 25 Mar 2018 12:00 PM
Medicei Firenze U18

Medicei Firenze U18

Amatori Parma U18

Amatori Parma U18

48:7 25 Mar 2018 12:00 PM

Costa Toscana U18

Rugby Colorno U18

Rugby Colorno U18

9:19 15 Oct 2017 11:00 AM
Rugby Noceto U18

Rugby Noceto U18

Rugby Lyons U18

Rugby Lyons U18

65:0 15 Oct 2017 11:00 AM
Piacenza Rugby U18

Piacenza Rugby U18

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

28:5 15 Oct 2017 12:30 PM
Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18

Giacobazzi Modena U18 Reg

Giacobazzi Modena U18 Reg

0:41 21 Oct 2017 12:00 AM
Rugby Parma U18

Rugby Parma U18

Rugby Noceto U18

Rugby Noceto U18

33:23 22 Oct 2017 12:00 AM
Rugby Lyons U18

Rugby Lyons U18

Piacenza Rugby U18

Piacenza Rugby U18

0:84 22 Oct 2017 12:00 AM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Piacenza Rugby U18

Piacenza Rugby U18

5:51 28 Oct 2017 12:00 AM
Giacobazzi Modena U18 Reg

Giacobazzi Modena U18 Reg

Rugby Colorno U18

Rugby Colorno U18

20:0 29 Oct 2017 12:00 AM
Rugby Parma U18

Rugby Parma U18

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

19:17 29 Oct 2017 12:00 AM
Rugby Noceto U18

Rugby Noceto U18

Giacobazzi Modena U18 Reg

Giacobazzi Modena U18 Reg

0:48 11 Nov 2017 04:30 PM
Rugby Colorno U18

Rugby Colorno U18

Rugby Parma U18

Rugby Parma U18

14:49 12 Nov 2017 12:00 PM
Rugby Lyons U18

Rugby Lyons U18

Rugby Noceto U18

Rugby Noceto U18

134:3 12 Nov 2017 12:00 PM
Piacenza Rugby U18

Piacenza Rugby U18

Rugby Colorno U18

Rugby Colorno U18

99:0 19 Nov 2017 12:00 PM
Piacenza Rugby U18

Piacenza Rugby U18

Rugby Noceto U18

Rugby Noceto U18

0:33 19 Nov 2017 12:00 PM
Rugby Parma U18

Rugby Parma U18

Rugby Lyons U18

Rugby Lyons U18

42:7 19 Nov 2017 12:00 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Rugby Colorno U18

Rugby Colorno U18

26:19 02 Dec 2017 04:00 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Rugby Lyons U18

Rugby Lyons U18

54:5 02 Dec 2017 05:00 PM
Giacobazzi Modena U18 Reg

Giacobazzi Modena U18 Reg

Piacenza Rugby U18

Piacenza Rugby U18

0:90 03 Dec 2017 01:00 PM
Rugby Parma U18

Rugby Parma U18

Rugby Noceto U18

Rugby Noceto U18

35:19 09 Dec 2017 04:00 PM
Giacobazzi Modena U18 Reg

Giacobazzi Modena U18 Reg

Rugby Parma U18

Rugby Parma U18

38:0 10 Dec 2017 11:00 AM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Rugby Colorno U18

Rugby Colorno U18

19:30 10 Dec 2017 12:00 PM
Rugby Lyons U18

Rugby Lyons U18

Giacobazzi Modena U18 Reg

Giacobazzi Modena U18 Reg

21:10 16 Dec 2017 04:00 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Rugby Noceto U18

Rugby Noceto U18

29:7 16 Dec 2017 04:00 PM
Rugby Colorno U18

Rugby Colorno U18

Piacenza Rugby U18

Piacenza Rugby U18

7:81 17 Dec 2017 11:00 AM
Rugby Lyons U18

Rugby Lyons U18

Romagna RFC U18

Romagna RFC U18

79:0 21 Jan 2018 11:00 AM
Giacobazzi Modena U18 Reg

Giacobazzi Modena U18 Reg

Rugby Lyons U18

Rugby Lyons U18

31:0 21 Jan 2018 11:00 AM
Rugby Noceto U18

Rugby Noceto U18

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

62:5 21 Jan 2018 11:00 AM
Piacenza Rugby U18

Piacenza Rugby U18

Giacobazzi Modena U18 Reg

Giacobazzi Modena U18 Reg

44:7 28 Jan 2018 12:00 PM
Piacenza Rugby U18

Piacenza Rugby U18

Rugby Noceto U18

Rugby Noceto U18

71:0 28 Jan 2018 12:00 PM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Rugby Parma U18

Rugby Parma U18

38:0 28 Jan 2018 12:00 PM
Rugby Colorno U18

Rugby Colorno U18

Rugby Colorno U18

Rugby Colorno U18

71:0 10 Feb 2018 05:00 PM
Giacobazzi Modena U18 Reg

Giacobazzi Modena U18 Reg

Rugby Lyons U18

Rugby Lyons U18

7:5 11 Feb 2018 11:00 AM
Rugby Parma U18

Rugby Parma U18

Piacenza Rugby U18

Piacenza Rugby U18

21:46 11 Feb 2018 12:00 PM
Rugby Noceto U18

Rugby Noceto U18

Rugby Parma U18

Rugby Parma U18

39:!7 18 Feb 2018 11:00 AM
Rugby Noceto U18

Rugby Noceto U18

Piacenza Rugby U18

Piacenza Rugby U18

0:84 18 Feb 2018 11:00 AM
Rugby Colorno U18

Rugby Colorno U18

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

5:36 18 Feb 2018 11:00 AM
Rugby Lyons U18

Rugby Lyons U18

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

7:53 25 Mar 2018 01:00 PM
Rugby Parma U18

Rugby Parma U18

Rugby Lyons U18

Rugby Lyons U18

17:33 25 Mar 2018 01:00 PM
Rugby Colorno U18

Rugby Colorno U18

Giacobazzi Modena U18 Reg

Giacobazzi Modena U18 Reg

7:28 25 Mar 2018 01:00 PM
Rugby Noceto U18

Rugby Noceto U18

Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

32:7 15 Oct 2017 11:00 AM
Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

22:19 15 Oct 2017 11:00 AM
Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

7:41 15 Oct 2017 11:30 AM
Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

17:24 15 Oct 2017 12:00 PM
Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

21:14 15 Oct 2017 01:30 PM
Livorno Rugby

Livorno Rugby

Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

45:0 22 Oct 2017 12:00 PM
Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

26:3 22 Oct 2017 12:00 PM
CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

0:100 22 Oct 2017 12:00 PM
Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Costa Toscana U16

19:13 22 Oct 2017 12:00 PM
Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

28:26 22 Oct 2017 12:00 PM
Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

7:23 29 Oct 2017 12:00 PM
Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

60:7 29 Oct 2017 12:00 PM
Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

71:0 29 Oct 2017 12:00 PM
Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

Costa Toscana U16

15:17 29 Oct 2017 12:00 PM
Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

7:10 29 Oct 2017 12:00 PM
Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

24:5 05 Nov 2017 12:00 PM
Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

31:0 05 Nov 2017 12:00 PM

Costa Toscana U16

Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

14:22 05 Nov 2017 12:00 PM
CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

13:5 05 Nov 2017 12:00 PM
Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

3:24 05 Nov 2017 12:00 PM
Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

14:18 12 Nov 2017 12:00 PM
Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

Costa Toscana U16

24:5 12 Nov 2017 12:00 PM
CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

29:19 12 Nov 2017 12:00 PM
Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

18:12 12 Nov 2017 12:00 PM
Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

0:53 12 Nov 2017 12:00 PM
Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

41:22 19 Nov 2017 12:00 PM
Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

0:34 19 Nov 2017 12:00 PM
Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

10:24 19 Nov 2017 12:00 PM
Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

17:7 19 Nov 2017 12:00 PM
Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

20:0 19 Nov 2017 12:00 PM
Livorno Rugby

Livorno Rugby

Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

38:14 03 Dec 2017 12:00 PM
Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

45:10 03 Dec 2017 12:00 PM
CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

41:0 03 Dec 2017 12:00 PM
Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

31:24 03 Dec 2017 12:00 PM
Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Costa Toscana U16

36:7 03 Dec 2017 12:00 PM
Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

33:5 10 Dec 2017 12:00 PM
Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

29:10 10 Dec 2017 12:00 PM
Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

3:29 10 Dec 2017 12:00 PM

Costa Toscana U16

Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

19:14 10 Dec 2017 12:00 PM
Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

5:56 10 Dec 2017 01:00 PM
Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

34:7 17 Dec 2017 12:00 PM
Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

Costa Toscana U16

22:0 17 Dec 2017 12:00 PM
Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

7:42 17 Dec 2017 12:00 PM
Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

19:33 17 Dec 2017 12:00 PM
Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

32:12 17 Dec 2017 12:00 PM
Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

7:36 14 Jan 2018 11:00 AM
Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

71:5 14 Jan 2018 12:00 PM
CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

41:12 14 Jan 2018 12:00 PM
Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

Costa Toscana U16

46:5 14 Jan 2018 12:00 PM
Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

26:10 14 Jan 2018 12:00 PM
Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

15:32 21 Jan 2018 12:00 PM
Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

5:46 21 Jan 2018 12:00 PM
Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

62:3 21 Jan 2018 12:00 PM
Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

24:17 21 Jan 2018 12:00 PM

Costa Toscana U16

Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

14:31 21 Jan 2018 12:00 PM
Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

50:5 28 Jan 2018 11:00 AM
CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

0:37 28 Jan 2018 11:00 AM
Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

10:5 28 Jan 2018 11:00 AM

Costa Toscana U16

Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

14:22 28 Jan 2018 11:00 AM
Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

0:51 28 Jan 2018 11:00 AM
Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

22:17 11 Feb 2018 12:00 PM
Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

24:10 11 Feb 2018 12:00 PM
Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

Costa Toscana U16

23:19 11 Feb 2018 12:00 PM
Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

24:17 11 Feb 2018 12:00 PM
Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

27:14 11 Feb 2018 12:00 PM
Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

6:47 18 Feb 2018 12:00 PM
Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

12:19 18 Feb 2018 12:00 PM
Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

24:0 18 Feb 2018 12:00 PM
Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

0:12 18 Feb 2018 01:00 PM

Costa Toscana U16

Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

67:0 18 Feb 2018 01:00 PM
Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

13:10 04 Mar 2018 12:00 PM
CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

7:17 04 Mar 2018 12:00 PM
Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

24:7 04 Mar 2018 12:00 PM
Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

Costa Toscana U16

10:3 04 Mar 2018 01:00 PM
Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

17:19 04 Mar 2018 01:00 PM
Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

Rugby Reggio U16

Rugby Reggio U16

13:19 25 Mar 2018 12:00 PM
Giacobazzi Modena U16

Giacobazzi Modena U16

CUS Perugia U16

CUS Perugia U16

10:24 25 Mar 2018 12:00 PM
Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

Reno Bologna U16

Reno Bologna U16

6:31 25 Mar 2018 12:00 PM
Rugby Parma U16

Rugby Parma U16

Cavalieri Prato Sesto U16

Cavalieri Prato Sesto U16

14:7 25 Mar 2018 01:00 PM
Firenze Rugby U16

Firenze Rugby U16

Amatori Parma U16

Amatori Parma U16

5:48 25 Mar 2018 01:00 PM

Costa Toscana U16

Rugby Noceto U16

Rugby Noceto U16

26:31 14 Oct 2017 04:00 PM
Rugby Colorno U16

Rugby Colorno U16

Lyons Valnure U16

Lyons Valnure U16

33:52 14 Oct 2017 04:00 PM
Piacenza Rugby U16

Piacenza Rugby U16

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

41:0 15 Oct 2017 11:00 AM
Giacobazzi Modena U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

24:14 15 Oct 2017 11:00 AM
Rugby Carpi

Rugby Carpi

Rugby Carpi

Rugby Carpi

7:28 21 Oct 2017 12:00 AM
Rugby Noceto U16

Rugby Noceto U16

Giacobazzi Modena U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

48:5 21 Oct 2017 12:00 AM
Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

Rugby Colorno U16

Rugby Colorno U16

116:0 22 Oct 2017 12:00 AM
Lyons Valnure U16 Reg

Lyons Valnure U16 Reg

Piacenza Rugby U16

Piacenza Rugby U16

7:43 22 Oct 2017 12:00 AM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Rugby Colorno U16

Rugby Colorno U16

48:12 29 Oct 2017 10:00 AM
Rugby Carpi

Rugby Carpi

Lyons Valnure U16 Reg

Lyons Valnure U16 Reg

7:81 29 Oct 2017 11:00 AM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Piacenza Rugby U16

Piacenza Rugby U16

28:24 29 Oct 2017 11:00 AM
Giacobazzi Modena U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

Rugby Noceto U16

Rugby Noceto U16

38:24 29 Oct 2017 11:00 AM
Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

0:20 05 Nov 2017 11:00 AM
Piacenza Rugby U16

Piacenza Rugby U16

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

18:0 05 Nov 2017 11:00 AM
Rugby Colorno U16

Rugby Colorno U16

Rugby Carpi

Rugby Carpi

40:5 05 Nov 2017 11:00 AM
Lyons Valnure U16 Reg

Lyons Valnure U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

12:21 05 Nov 2017 11:00 AM
Rugby Noceto U16

Rugby Noceto U16

Rugby Colorno U16

Rugby Colorno U16

71:0 12 Nov 2017 11:00 AM
Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

Rugby Carpi

Rugby Carpi

12:24 12 Nov 2017 11:00 AM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Lyons Valnure U16 Reg

Lyons Valnure U16 Reg

12:35 12 Nov 2017 11:00 AM
Giacobazzi Modena U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

Rugby Noceto U16

Rugby Noceto U16

66:0 12 Nov 2017 11:00 AM
Piacenza Rugby U16

Piacenza Rugby U16

Rugby Noceto U16

Rugby Noceto U16

66:0 19 Nov 2017 11:00 AM
Lyons Valnure U16 Reg

Lyons Valnure U16 Reg

Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

19:34 19 Nov 2017 11:00 AM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Piacenza Rugby U16

Piacenza Rugby U16

7:57 19 Nov 2017 11:00 AM
Rugby Colorno U16

Rugby Colorno U16

Giacobazzi Modena U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

29:14 19 Nov 2017 11:00 AM
Rugby Carpi

Rugby Carpi

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

50:7 03 Dec 2017 11:00 AM
Rugby Noceto U16

Rugby Noceto U16

Rugby Colorno U16

Rugby Colorno U16

59:7 03 Dec 2017 11:00 AM
Giacobazzi Modena U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

Rugby Carpi

Rugby Carpi

59:19 03 Dec 2017 11:00 AM
Piacenza Rugby U16

Piacenza Rugby U16

Lyons Valnure U16 Reg

Lyons Valnure U16 Reg

15:36 03 Dec 2017 11:00 AM
Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

14:22 16 Dec 2017 04:00 PM
Giacobazzi Modena U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

Rugby Noceto U16

Rugby Noceto U16

0:20 17 Dec 2017 11:00 AM
Rugby Carpi

Rugby Carpi

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

20:0 17 Dec 2017 11:00 AM
Piacenza Rugby U16

Piacenza Rugby U16

Lyons Valnure U16 Reg

Lyons Valnure U16 Reg

0:48 17 Dec 2017 11:00 AM
Rugby Colorno U16

Rugby Colorno U16

Giacobazzi Modena U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

38:14 21 Jan 2018 11:00 AM
Piacenza Rugby U16

Piacenza Rugby U16

Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

17:28 21 Jan 2018 11:00 AM
Rugby Noceto U16

Rugby Noceto U16

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

46:17 21 Jan 2018 11:00 AM
Lyons Valnure U16 Reg

Lyons Valnure U16 Reg

Rugby Carpi

Rugby Carpi

12:19 21 Jan 2018 11:00 AM
Rugby Colorno U16

Rugby Colorno U16

Piacenza Rugby U16

Piacenza Rugby U16

7:85 28 Jan 2018 11:00 AM
Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

Rugby Noceto U16

Rugby Noceto U16

15:5 28 Jan 2018 11:00 AM
Giacobazzi Modena U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

Rugby Colorno U18

Rugby Colorno U18

53:12 28 Jan 2018 11:00 AM
Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

Lyons Valnure U16 Reg

Lyons Valnure U16 Reg

12:50 28 Jan 2018 11:00 AM
Rugby Carpi

Rugby Carpi

Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

31:31 11 Feb 2018 11:00 AM
Rugby Colorno U16

Rugby Colorno U16

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

58:14 11 Feb 2018 11:00 AM
Rugby Carpi

Rugby Carpi

Giacobazzi Modena U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

43:19 11 Feb 2018 11:00 AM
Lyons Valnure U16 Reg

Lyons Valnure U16 Reg

Piacenza Rugby U16

Piacenza Rugby U16

17:15 11 Feb 2018 12:00 PM
Rugby Noceto U16

Rugby Noceto U16

Rugby Carpi

Rugby Carpi

0:24 17 Feb 2018 05:00 PM
Giacobazzi Modena U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

Lyons Valnure U16 Reg

Lyons Valnure U16 Reg

0:28 18 Feb 2018 11:00 AM
Rugby Noceto U16

Rugby Noceto U16

Rugby Bologna 1928

Rugby Bologna 1928

7:10 18 Feb 2018 11:00 AM
Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

Rugby Colorno U16

Rugby Colorno U16

60:17 18 Feb 2018 12:00 PM
Piacenza Rugby U16

Piacenza Rugby U16

Highlanders Formigine U16

Highlanders Formigine U16

7:38 11 Mar 2018 12:00 PM
Lyons Valnure U16 Reg

Lyons Valnure U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

Giacobazzi Modena U16 Reg

0:31 18 Mar 2018 11:00 AM
Rugby Colorno U16

Rugby Colorno U16

Giacobazzi Vini Modena

Newsletter

Unisciti agli altri 456 iscritti!